Hoe oud wordt een spin?

Capt.KRik kreeg van zijn collega's deze vraag... Hoe oud wordt een spin?

hmmm es ff zoeken...
Veel spinnen overwinteren als ei in een speciaal eierpakket of spinsel, en in het voorjaar komen ze daaruit en gaan de weide wereld in. Dit geldt bijvoorbeeld voor kruisspinnen. Op dat moment zijn ze nog erg klein en vallen niet zo op, maar ze zijn er wel.
Gedurende het verdere seizoen blijven ze groeien en vooral de vrouwtjes kunnen dan flinke afmetingen aannemen.
Inmiddels is de zomer bijna ten einde en begint de herfst.
Dit is ook de periode dat de meeste mensen veel spinnen kunnen waarnemen.

Het einde van de herfst halen de meeste kruisspinnen al niet en begin winter hebben ze allemaal het loodje gelegd, maar pas nadat zij zich verzekerd hadden van de een wintervaste verblijfplaats voor hun toekomstig nageslacht en zo is de cirkel weer rond.
Kruisspinnen jongen hebben dus nooit hun ouders gezien.
Tellen we de tijd van het ei erbij dan is de maximale leeftijd van een kruisspin ongeveer een jaar, dit geldt voor veel meer spinnensoorten.
In de tropen gelden weer heel andere normen. Zo kunnen vogelspinnen en verwanten een leeftijd van zo'n 10 á 15 jaar bereiken.
Maar ook in Nederland komen spinnen voor die zo'n 2 á 3 jaar oud worden.
Vaak gaat het dan om jagende spinnen, b.v. wolfspinnen.
Wolfspinnen doen ook nog aan broedzorg en kunnen enkele maanden voor hun jonkies zorgen.
Spinnensoorten die in koudere gebieden leven, hebben vaak een wat meer vertraagd levensritme en kunnen dan in de regel ouder worden, dan hun soortgenoten uit warmere streken.
De spinnesoort in Nederland die het oudst kan worden is de aardspin.
Deze dieren leven voornamelijk in een zelfgegraven woonbuis onder de grond.
Ze zijn enigszins verwant aan vogelspinnen en kunnen een leeftijd vanongeveer 8 jaar halen, pas na 4 jaar zijn ze geslachtsrijp.

Meer informatie over spinnen vind je hier


Gebruikerslogin

Navigatie

Laatste reacties